« terug naar vorige pagina

Medicijnprijzen en vergoedingen

Voor receptmedicijnen en de bijbehorende zorgverlening in de apotheek betaalt u meestal via uw zorgverzekeraar. Hoe hoog deze bedragen zijn en welke vergoeding u krijgt, hangt af van uw zorgpolis en van de afspraken tussen uw zorgverzekeraar en  de apotheek.

 

Wat ziet u op de  rekening van uw zorgverzekeraar?

Op de rekening van uw zorgverzekeraar ziet u de volgende zaken:

  • De kosten van het medicijn zelf (zie kopje ‘Wat kost een medicijn?’)
  • De kosten voor de apotheekzorg (zie kopje ‘Waarom betaal ik ook een vergoeding voor zorg aan de apotheek?’)

De precieze kosten verschillen per verzekeraar en vallen meestal onder uw eigen risico. Neem voor vragen over de kosten contact op met de klantenservice van uw zorgverzekeraar.

Het maakt niet uit of u dure of goedkope medicijnen krijgt. De apotheker ontvangt een vast bedrag voor de zorg die hij levert.

 

Wat wordt bedoeld met ‘het eigen risico’?

Medicijnen die in het basispakket van de zorgverzekering zitten, krijgt u vergoed van uw zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor de bijbehorende zorg van de apotheek. Binnen deze vergoeding heeft u wel een eigen risico: de eerste €385 betaalt u zelf. Daarnaast betaalt u soms in de apotheek een eigen bijdrage.

Het eigen risico van €385 is wettelijk bepaald. Zorgverzekeraars kunnen er wel voor kiezen om bepaalde medicijnen of apotheekzorg niet ten laste te brengen van het eigen risico.

 

Ik heb een medicijn van een ander merk ontvangen. Hoe kan dit ?

Van een medicijn met een bepaalde werkzame stof zijn vaak meerdere merken beschikbaar. Deze verschillende merken bevatten allemaal dezelfde werkzame stof in dezelfde sterkte, hierdoor kunt u veilig en zonder problemen van merk wisselen. De hulpstoffen kunnen overigens soms wel verschillen, maar dit levert in de praktijk nagenoeg nooit problemen op.  Zorgverzekeraars bepalen meestal welk merk medicijn wordt vergoed. De zorgverzekeraar kan ervoor kiezen 1 merk als voorkeursmiddel aan te wijzen. Meestal is dit de goedkoopste variant. Andere merken vergoedt de verzekeraar dan niet. Dit heet wel voorkeursbeleid of preferentiebeleid.
Welk medicijn is aangewezen als voorkeursmiddel, kan per zorgverzekeraar verschillen. Het doel van dit beleid is dat fabrikanten de prijzen van medicijnen verlagen.

U kunt aan uw apotheker vragen welke merken van uw medicijn door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

 

Wat kost een medicijn?

Op de website www.medicijnkosten.nl ziet u welke medicijnen in het basispakket zitten (en dus worden vergoed) en wat deze medicijnen ongeveer kosten. Wat een medicijn u precies kost, hangt af van:

  • de afspraken tussen uw apotheek en uw zorgverzekeraar over vergoeding;
  • uw eigen risico – of u dit al opgebruikt heeft;
  • de eigen bijdrage die u eventueel moet betalen.

Informatie over een eventuele eigen bijdrage vindt u ook op www.medicijnkosten.nl. Ook ziet u of een medicijn niet (helemaal) wordt vergoed en of er goedkopere varianten zijn.

Medicijnen hebben geen vaste prijzen. Wat u betaalt, hangt dus van een aantal factoren af. En dit kan ook veranderen. Uw zorgverzekeraar en apotheek kunnen andere afspraken maken. Of besluiten andere medicijnen te leveren. Het kan lonen om uit te zoeken of u met een andere zorgverzekering goedkoper uit bent, of minder gebonden bent aan een bepaald merk medicijn. De apotheek kan u hier vaak informatie over geven.

 

Waarom betaal ik ook een vergoeding voor zorg aan de apotheek?

Bij medicijnen op recept betaalt u niet alleen voor het medicijn, maar ook voor de daarbij behorende zorg van de apotheek. Dit is meestal een bedrag van zo’n €7. Hiervoor heeft de apotheek bijvoorbeeld gecontroleerd of het recept, de sterkte, de dosering en de duur van behandeling juist zijn. En of u het medicijn veilig kunt (blijven) gebruiken in combinatie met uw andere medicijnen.

Heeft u een medicijn niet eerder gebruikt, of is dit meer dan 1 jaar geleden? Dan betaalt u iets meer: bij elkaar zo’n €13. De apotheek verleent hiervoor extra zorg. De apotheek neemt bijvoorbeeld contact op met uw arts, als dit nodig is. Daarnaast geeft de apothekersassistent u mondelinge en schriftelijke uitleg over de werking en het gebruik van uw medicijn. Dit wordt een ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’ genoemd.

 

Wat is een ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’?

Wanneer u voor de eerste keer (of wanneer het langer dan 1 jaar geleden is) een medicijn gaat gebruiken, verleent de apotheek extra zorg. Elke cliënt is anders en medicijngebruik is dus maatwerk. De apotheekmedewerker checkt of uw medicijn bij u past, of de dosering klopt, of er geen wisselwerkingen optreden met uw andere medicijnen. Dan legt de apotheekmedewerker uit hoe u het medicijn goed kunt gebruiken. Voor veilig medicijngebruik is het begeleidingsgesprek belangrijk. Officieel heet dit ‘Terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’. U kunt het onder die naam terugvinden op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar.

In het begeleidingsgesprek bespreekt de apotheekmedewerker met u wat u van uw medicijn kunt verwachten. Zij vertelt iets over:

  • De werking van het medicijn;
  • Hoe het medicijn moet worden gebruikt en de dosering;
  • Mogelijke bijwerkingen;
  • Eventuele andere bijzonderheden, adviezen of waarschuwingen;
  • Eventuele wisselwerkingen met andere medicijnen die u gebruikt.

 

Is een ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’ verplicht?

Ja, van apothekers en apotheekmedewerkers wordt verwacht dat ze een begeleidingsgesprek voeren. Anders mogen ze het medicijn in principe niet meegeven.

Vergoeding apotheekzorg per zorgverzekering

Zorgverzekering en apotheek 2022

Wij helpen u graag