« terug naar vorige pagina

Patiëntendossier

Welke gegevens staan in uw patientendossier?
De informatie over uw medicijngebruik wordt opgeslagen in uw patiëntendossier. Hierdoor kan de apotheek medicatiebewaking uitvoeren. Lees hierover meer op de pagina ‘Werkwijze’. Deze vindt u onder de knop ‘Apotheek’ in de menubalk bovenaan de website.

Belangrijk voor de medicatiebewaking is dat de gegevens in uw dossier correct en compleet zijn. U kunt daaraan bijdragen. Geef het bijvoorbeeld door als u weet dat u allergisch bent voor een bepaalde stof, als u zwanger bent of als u receptmedicijnen bij een andere apotheek heeft gehaald. Ook medicijnen die u zonder recept kunt kopen, kunnen invloed hebben op uw andere medicijnen. Geef daarom ook door aan uw apotheek welke medicijnen u zonder recept gebruikt. Deze worden dan ook in uw dossier ingevoerd, zodat de apotheek ook hierop kan letten bij de medicatiebewaking.

Vindt u een goede medicatiebewaking belangrijk? Dan is het verstandig één vaste apotheek te hebben en daar elke keer naar toe te gaan. Dan weet u dat in uw apotheek uw dossier compleet is.

Uw eigen medicatieoverzicht
Uw apotheek kan een medicatieoverzicht uit uw dossier maken. Hierop staan uw naam, geboortedatum, adres en een overzicht van alle medicijnen die u gebruikt. De stofnaam én de merknaam van uw medicijnen staan erin. Ook staan hierin eventuele andere bijzonderheden, bijvoorbeeld of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen.

Waarom is dit medicatieoverzicht handig? Het medicatieoverzicht is handig in verschillende situaties:

  • Als u veel verschillende medicijnen moeten gebruiken
  • Als u op reis gaat
  • Als u bij een andere apotheek komt
  • Als u bij verschillende artsen onder behandeling bent
  • Als u in het ziekenhuis opgenomen moet worden.

U kunt dan altijd laten zien welke medicijnen u gebruikt. De andere apotheek of de verschillende artsen kunnen hier dan rekening mee houden. Verandert er iets in uw medicijngebruik? Vraag dan of de apotheek uw medicatieoverzicht ook aanpast.

Vertrouwelijkheid van informatie
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt binnen de apotheek, met inachtneming van de privacywetgeving.

Beveiliging patiëntgegevens
Elektronische uitwisseling van patiëntgegevens geschiedt via een beveiligde internetverbinding die voldoet aan NEN 7510.

Wij helpen u graag